Konferansen skulle egentlig vært arrangert i februar, men ble utsatt grunnet korona-restriksjoner.

Da konferansen ble utsatt, endret også verdensbildet seg dramatisk med krigen i Ukraina som et alvorlig bakteppe. Dermed er også programmet endret i forhold til det som var planlagt for februar.

– Det er veldig kjekt at den maritime konferansen "Haugesundkonferansen" endelig kan arrangeres igjen. Så er det et alvorlig bakteppe nå for den maritime næringen med det tragiske som skjer med krigen i Ukraina. Krigen viser hvor sårbare vi er som samfunn, samtidig som den viser hvor viktig den maritime næringen er for verdikjedene, noe vi også så under pandemien, sa sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Fremtidsbilde var også tema for statssekretær Vidar Ulriksen og nylig påtroppet president i Norges rederiforbund, Synnøve Seglem. Begge viste til at sjøtransport er en svært klimavennlig transportform, selv om også denne næringen må redusere sine utslipp.

– Ser en på levetiden på et skip, så vil skip vi bygger i dag ha en levetid frem til 2050. Det betyr at utslippsreduksjonene vi ønsker å oppnå i fremtiden må starte nå, sa Synnøve Seglem i sitt åpningsinnlegg.

Hun viste også til at for å nå dette målet ville det også være viktig å tenke på mangfold i den maritime klyngen.

– Skal en nå målene trenger vi de klokeste hodene, og da må vi bidra til at kjønnsbalansen økes. Det er den eneste måten å sikre tilgang på den kompetansen som trengs, sier Seglem videre.

Siden Haugesundkonferansen også har fokus på maritime rammevilkår, var det den maritime politikken til ny regjering som statssekretæren ble utfordret på. Ulriksen trakk frem virkemiddelapparatet som en viktig del for å nå målene innen utslippsreduksjon.

– Spennende at maritim løsninger nå kommer med flere og flere nyheter. Det startet med utvikling av batteriløsninger, og nå kommer blant annet hydrogen. Dette er også et bevis på at den maritime politikken fungerer. Den maritime politikken stiller også krav til lavere utslipp og vil legge til rette for innovasjon og ny teknologi. Dette vil i neste rekke bli viktig industri for Norge fremover, sa Ulriksen.