– Vi har fått flere tilbakemeldinger fra unge båtførere om at 10-knopsgrensen er vanskelig å forholde seg til. Å kunne kjøre båt er en frihet jeg unner de unge i sommer, så nå er det kun antall hestekrefter som avgjør hvilken båt du kan føre. Med dette vil vi og Sjøfartsdirektoratet gjøre regelverket enklere – både for de som fører båten og de som skal håndheve regelverket, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Å fjerne fartsbegrensningen på 10 knop gir mulighet for at ungdom kan øve seg i planende fartøy.

Motorkraften vil fortsatt være begrenset til maksimalt 10 hestekrefter.

Når ungdom fyller 16 år og har båtførerbevis, er det i utgangspunktet tillatt å føre fritidsbåter med høy hastighet.

Høyere hastigheter stiller krav til ferdigheter

Både næringsminister Iselin Nybø og fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad presiserer at ikke alle barn og ungdom nødvendigvis er like trygge på å føre båter i hastighet over 10 knop. Båtføring i slike hastigheter krever praktisk øving og tilegnelse av grunnleggende kunnskap.

– Vi tror endringen vil bidra positivt ved at ungdom får bedre erfaring med å føre båt med litt mer fart, slik at overgangen til større motor ved fylte 16 år blir mindre Men det er viktig at foreldre og foresatte gjør en aktiv vurdering av hvilken båt og hvilken hastighet deres barn er i stand til å håndtere, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Sjøfartsdirektoratet vil følge med på om fjerningen av 10-knopsgrensen får negative konsekvenser, for eksempel økt antall alvorlige ulykker.

Fjerning av 10-knopsgrensen trådte i kraft 1. juli 2021.

Les mer om forskriften her.