-Tilbakemeldingene fra første reder som har brukt det nye skjemaet er gode, selv om det og er en omstilling å ta i bruk nye løsninger, sier Inger Øye Isaksen fra Kontroll og Inspeksjon som har hatt ansvar for omleggingen i Sjøfartsdirektoratet.

Sjøfartsdirektoratet lanserte nytt elektronisk skjema «KS-0115 Begjæring om tilsyn på fartøy» den 2. januar 2017. Fra den dato har også muligheten for å begjære tilsyn på papirskjema gått ut. Det betyr at alle som skal begjære tilsyn på fartøy må gjøre dette elektronisk. Det nye skjemaet kan også brukes ved begjæring om ISM/ISPS revisjoner og verifikasjoner på fartøy.

For sertifikatinspeksjoner skal begjæringen om tilsyn sendes inn så snart som mulig før ønsket tilsynsdato.

-Sjøfartsdirektoratet garanterer at tilsynet kan utføres til ønsket dato når begjæringen mottas senest 14 dager før denne datoen, sier Isaksen

For revisjoner skal begjæringen sendes inn senest 3 måneder før ønsket dato for revisjon/verifikasjon. For ytterligere informasjon om Begjæring om tilsyn, se vår nettside: https://www.sjofartsdir.no/sjofart/fartoy/tilsyn/begjaring-om-tilsyn/