BIMI tilhører Misje-rederiet i Bergen og har tidligere gått med Bahamas-flagg – nå blir det norsk flagg og Bergen som hjemmehavn. Og i dag fikk Arriva Shipping i Ølensvåg Norsk flagg på sitt fartøy NORHOLM, også dette som et direkte resultat av endringene i fartsområdebestemmelsene.

- Jeg vil gratulere Misje rederi med å være det første skipet som går inn i NIS som følge av de endringene som nå er gjort i fartsområdebestemmelsene. Samtidig vet vi at flere rederi nå er i prosess med å flagge inn skip, slik som Arriva Shipping har gjort idag. For Norge som flaggstat er dette svært hyggelig og positivt og vi håper samtidig at rederiene blir fornøyd med Sjøfartsdirektoratet, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Foruten de endringene som er gjort i fartsområdebestemmelsene så håper Akselsen at rederiene også nå opplever Sjøfartsdirektoratet som en kundeorientert maritim administrasjon. For rederiet Misje har det lenge vært et ønske om å kunne føre norsk flagg på en del av flåten. For deres fartøy BIMI var det flere faktorer som avgjorde valg av flagg.

- Vi har de fleste av våre skip på Bahamas-flagg. Så har vi måtte gjøre vurderinger i valg av flagg for BIMI, som nå skal operere på norske- og svenskekysten. Når muligheten nå åpnet seg for å velge NIS, så var valget enkelt, sier Nils Magne Fjereide som er daglig leder i Misje Bulk AS.

Misje-rederiet vil nå evaluere prosessen for å vurdere om flere skip skal flagges inn i NIS.

(Foto: Misje Bulk AS)