Endringene trer i kraft 1. januar 2026. For å gi lokale myndigheter og andre berørte aktører en realistisk mulighet for å omstille seg og tilpasse seg de nye kravene foreslås det en overgangsordning hvor bruk av biogass blir tillatt brukt under gitte betingelser.

Knut Arild Hareide.
Knut Arild Hareide. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Dette vil bidra til å sikre verdensarvfjordene som anløpshavn også etter 2026. De foreslåtte tiltakene vil føre til reduserte utslipp i verdensarvfjordene og vil bidra til å verne om verdensarvfjordene.

– Sjøfartsdirektoratet har vært opptatt av å stå ved kravet som Stortinget har satt om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026. Vi skal være en pådriver for det grønne skiftet, og vi har tro på at næringen skal lykkes, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Direktorat har jobbet med oppdraget siden mars 2022, og prosjektleder Henrikke Roald forteller at det har vært utfordrende å ivareta balansen mellom kravet til nullutslipp og samtidig legge til rette for fortsatt cruiseanløp.

Henrikke Roald.
Henrikke Roald. Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Vi mener at den foreslåtte overgangsordningen, hvor bruk av biogass blir tillatt, gir lokale myndigheter og andre berørte aktører en realistisk mulighet til å omstille seg og tilpasse seg de nye kravene, sier Roald.

Forslag til høring og vedlegg finner du her.