– Dette er eit veldig spennande forskingsprosjekt som me i Sjøfartsdirektoratet kan dra stor nytte av, fortel Therese Landås, som var med under workshopen i Haugesund 11.–12. november. Prosjektet, som skal sjå på kva følger den storstilte automatiseringa i maritim industri får for samfunn, arbeidsrelasjonar og risikohandtering, har fått 17 millionar kroner i støtte frå Norges Forskningsråd.

Går over fire år

Både Sjøfartsdirektoratet, Avo Consulting, Simsea, Haugesund kommune Knutsen OAS og NTNU stilte med representantar på arbeidsverkstaden, i tillegg til delegasjonen frå UiB. Det er professor i sosialantropologi ved UiB, Cecilie Vindal Ødegaard som leier det fireårige prosjektet.

Du finn meir informasjon om prosjektet her.