Fornøyd med Nor-Shipping deltakelse

  • Publisert: 26.06.2019

Rekordmange var innom den maritime messen Nor-Shipping i Oslo i begynnelsen av juni. Sjøfartsdirektoratet er også fornøyd etter årets deltakelse, og vil særlig trekke frem arrangementet «Quality Flag reception» som en positiv erfaring.

På bildet ser du fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, markedssjef Caroline Stensland (Sjøfartsdirektoratet), Harald Fotland i Odfjell og Harald Solberg i Norges Rederiforbund.
INVITERTE: Fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, markedssjef Caroline Stensland (Sjøfartsdirektoratet), Harald Fotland i Odfjell og Harald Solberg i Norges Rederiforbund.
FOTO: Marit Nilsen / Sjøfartsdirektoratet

Arrangementet «Quality Flag reception» var ett samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet og Norges rederiforbund. Målet var å sette søkelys på Norge som en maritim stormakt og ett kvalitetsregister for redere.

Les også: Næringsministeren på plass under Nor-Shipping

Kompetanse og omstillingsevne

Her ser du bilde av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
NÆRINGSMINISTER: Torbjørn Røe Isaksen

I sin åpningstale trakk næringsminister Torbjørn Røe Isaksen frem noen av fordelene Norge har.

- Vi har en sterk maritim næring med stor kompetanse og omstillingsevne. Nesten uansett hvor du beveger deg langs kysten møter du på maritime klynger med dyktige og innovative mennesker. Foruten dette har vi også gjort politiske grep for å styrke det norske flagget og gjøre det enda mer attraktivt å flagge norsk, sa Isaksen.

Konkurransedyktig norsk register

På bildet ser du Harald Solberg, leder i Norges Rederiforbund.
LEDER I REDERIFORBUNDET: Harald Solberg.

Foruten næringsministeren holdt også Harald Solberg (Norges rederiforbund) og Harald Fotland (Odfjell) innlegg. Begge fokuserte på viktigheten av et konkurransedyktig norsk register for framtiden. Det er første gang det arrangeres denne type samling for de norske skipsregistrene under Nor-Shipping, og evalueringen viser at dette trolig blir videreutviklet til kommende messer.

- Tilbakemeldingene er svært positive, og vi ser dette som et potensiale også for neste Nor-Shipping i 2021. At tre så viktige aktører for den maritime næringen samarbeider om ett slikt arrangement er viktig også for å synliggjøre de norske registrene under en arena som Nor-Shipping, sier markedssjef i Sjøfartsdirektoratet, Caroline Stensland.

Til toppen