I dag kom bildet av tidligere sjøfartsdirektør Olav Akselen opp på veggen på hovedkontoret i Haugesund. Akselsen sluttet i sin stilling i mai 2021, og gikk dessverre bort august samme år etter langvarig sykdom. Arven etter Akselsen viser et Sjøfartsdirektorat som framstår som en moderne og fremoverlent organisasjon som spiller en helt avgjørende rolle i utviklingen av den maritime næringen og det norske flagget.

PÅ VEGGEN: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.
PÅ VEGGEN: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen. Foto: Marit Nilsen

Olav Akselsen ble av Kongen i statsråd utpekt som sjøfartsdirektør fra 1. januar 2010. Han var da et kjent ansikt etter over 20 år i rikspolitikken. Blant annet fikk han som olje- og energiminister ansvaret for den omstridte prosessen med å sende Statoil på børsen.

Da han fikk jobben som sjøfartsdirektør var det stor skepsis å spore fra den maritime næringen. Fra flere hold ble det murret offentlig. Var han riktig mann på post? Men det skulle ikke ta lang tid før pipen fikk en annen lyd.

Han kjente næringen godt fra sin lange fartstid i politikken, og han gikk raskt i gang med det som skulle bli hans prosjekt med direktoratet: Han ville bygge et direktorat som samarbeidet med næringen og som hadde et tydelig kundefokus. Direktoratet skulle være med å bygge det norske flagget til sjøs og bidra til vekst for næringen. I dette arbeidet kom hans erfaring med å bygge godt til nytte. Med bakgrunn som snekker likte han godt å snekre på hytta på Bømlo, men det var særlig evnen til å bygge lag som gjorde at han fikk direktoratet med seg på omstilling. Alt fra egen ledergruppe til alle de viktige fagfolkene i hele direktoratet.

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.
Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide. Foto: Torbein Kvil Gamst

I min korte tid som sjøfartsdirektør har jeg ikke tall på hvor mange som har pekt på nettopp denne endringen av direktoratet som Akselsen fikk til. Fra å bli sett på som en etat som hadde oppmerksomhet kun rundt forvaltning- og tilsynsmyndigheten, til å også være en viktig og sentral aktør for å bidra til å utvikle maritim virksomhet i Norge. Den næringen som hadde vært skeptisk til Akselsen, lot seg begeistre og sluttet seg til hans visjon om å gjøre Sjøfartsdirektoratet til den foretrukne maritime administrasjonen.  

Han ivret også for en næring som skulle fornye seg og bidra til å satse på ny maritim teknologi. Hans tenkning var at Sjøfartsdirektoratet skulle være helt i front. Og Norge ligger nå i front når det kommer til å ta i bruk ny grønn teknologi. Vi var først ute med LNG, batteridrevne skip og nå hydrogen-drevne skip!

Det er mitt fremste ønske at jeg skal kunne videreføre arven etter Olav Akselsen i direktoratet. Jeg er imponert og stolt over den jobben han gjorde fra Haugesund. Og nettopp hans tenkning og kurs er viktigere enn noen gang for en næring i stor omstilling. Både klima og digitalisering stiller store krav til endringer både for næring og direktorat. Da bør vi følge den kursen Olav Akselsen la for seilasen videre.

Knut Arild Hareide, 
sjøfartsdirektør