Ukrainske myndigheter har derfor valgt å gi en generell forlengelse av gyldigheten på ukrainske sertifikater og identitetsbevis som er utstedt til sjøfolk, og som har en opprinnelig utløpsdato etter 1. mars 2022.

Ukrainske myndigheter forlenger gyldigheten på disse sertifikatene og identitetsbevisene til 31. desember 2022.

Beslutningen er kommunisert til IMO, som har formidlet den videre til alle IMO-medlemsland, internasjonale organisasjoner osv. gjennom Circular Letter No. 4519.

Påtegninger på ukrainske sertifikater

Gyldigheten på norske påtegninger er koblet opp mot gyldigheten på sjømannens nasjonale ferdighetssertifikat (CoP) eller kompetansesertifikat (CoC).

Hvis sjøfolkene får fornyet sitt nasjonale CoC eller CoP, kan de søke om ny påtegning fra Sjøfartsdirektoratet. Da vil de automatisk få utstedt CRA, som gir mulighet for å seile på norske skip i inntil 3 måneder.

Når den ukrainske administrasjon velger en generell forlengelse av gyldigheten på CoC og CoP, regnes gyldigheten på norsk påtegning utstedt på grunnlag av det aktuelle sertifikatet som automatisk tilsvarende forlenget. Det er heller ikke nødvendig å søke om forlengelse i disse tilfellene.

Vedlegg