– Vi har sett en uheldig utvikling på antall hendelser om bord på de minste arbeidsbåtene. Arbeidsulykker som støt-/klemskader og grunnstøting er høyt representert de siste tre årene. Dette må vi gjøre noe med, sier Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Sjøfartsdirektoratet ønsker derfor å invitere driftsansvarlige, rederier og interesseorganisasjoner til dialogmøter for å få bedre kunnskap om aktuelle sikkerhetsutfordringer.

– Vi har god kompetanse innen sikkerhet til sjøs, forebyggende arbeid, risiko- og sikkerhetsstyring, men det er næringen som kjenner driften av disse fartøyene best. Målet er at samarbeidet skal føre til konkrete tiltak som kan bedre sikkerheten om bord, sier Hareide.

Tema som kan være aktuelle å diskutere kan være risikovurdering av arbeidsoperasjoner og utstyr, navigasjon, stabilitet, anløp/avgang kai og ny teknologi.

God erfaring fra fiskeflåten

Sjøfartsdirektoratet har god erfaring fra lignende initiativ som Sjekk sjarken-kampanjen med tilhørende sjekklister rettet mot den minste fiskeflåten.

– Folk skal ha det trygt og godt på jobb. Derfor er det viktig å ta tak i dette nå. Vi håper på et godt samarbeid med næringen, understreker Hareide.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Birthe Lill Eskevik i Sjøfartsdirektoratet ved ønske om å bidra i arbeidet.