Ballastvannkonvensjonen bygger på ønsket om å hindre introduksjon av arter til områder der de ikke forekommer naturlig.

St.prp. nr. 5 (2006-2007) om samtykke til tiltredelse av ballastvannkonvensjonen inneholder konvensjonens bestemmelser på engelsk og i oversatt versjon.

Hvem er omfattet av ballastvannkonvensjonen?

Konvensjonen gjelder for skip som går i internasjonal trafikk som er konstruert for å operere med ballastvann. Den gjelder ikke for skip som har forseglede tanker med permanent ballastvann. Den vil i utgangspunktet heller ikke gjelde for skip som bare pendler mellom norsk farvann og det åpne hav.

Les mer på våre sider om ballastvann og ballastvannkonvensjonen