Vi har lagt bak oss en sommer preget av mange fatale ulykker i forbindelse med bruk av fritidsbåt. Ulykker som kunne hatt et annet utfall dersom en hadde tatt enkle forhåndsregler. Når hummerfiske, og jakten på det sorte gullet, nå står på trappene ønsker vi å understreke viktigheten av å tenke sikkerhet i alle ledd.

Hummerfiske er en fantastisk fritidsaktivitet og den bringer mange sammen til en spennende tid på sjøen. Far og sønn, far og datter, bestefar, mor og venner. Gjennom generasjoner videreføres fiskeområder og gleden over å hente opp en av havets største skatter.

Motpolen til denne gleden er det faktum at dette er en aktivitet forbundet med stor risiko, og her gjelder det om å ta sine forhåndsregler, nettopp for at du skal komme trygt hjem fra årets hummerfiske slik at tradisjonen kan videreføres, fra generasjon til generasjon.

Vi i Sjøfartsdirektoratet vil derfor gi den noen tips du kan ta meg deg:

  • Respekter værmeldingene! Hummerfiske skal bare foregå under egnet forhold
  • Bruk redningsvest eller flyteplagg!
    Det kan være vanskelig å holde seg flytende med masse våte klær dersom du havner i vannet. NB! Husk påbudet om å ha på deg flyteplagg. Sjekk om den oppblåsbare vesten er oppdatert, og om du trenger ny gasspatron eller saltvannstablett. Sjekk datostempling, og skru til patronen.
  • Meld fra hvor du går, og ha med deg nødvendig varslingsutstyr. Mobiltelefon kan i mange tilfeller være nok, men vi anbefaler VHF i tillegg.
  • Ha det ryddig i båten! Pass på at tau er ryddet og ikke ligger i veien for bevegelse i båten.
  • Ha tilgjengelig en skarp kniv til å kunne kutte tauverk.
  • Unngå kantring, og tenk derfor på stabiliteten i båten når du stabler teiner.
  • Sjekk at du har en leider som du når fra sjøen, og som er god nok til at du kan faktisk klarer å klatre om bord. Det er viktig at den går godt nok ned i sjøen. Husk at våte klær gjør at man blir tyngre i vann og det kan derfor være lurt å teste leideren du har i forkant.
  • Man bør helst være to personer i båten under hummerfiske.

Vi ønsker deg et trygt hummerfiske og håper inderlig at du tenker på din sikkerhet. Tenk med hjertet og tenk på de som vil ha deg trygt hjem igjen. Godt fiske!