– Det er krevende tider, og rederier med norsk flagg skal vite at Sjøfartsdirektoratet, som flaggstat, er tilgjengelig om det er behov for avklaringer eller dialog, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Ett av tiltakene som direktoratet har satt i verk, er å heve sikringsnivået for havområdet utenfor kysten av Ukraina. Utover det er det en egen gruppe i direktoratet som følger situasjonen.

Direktoratets ordinære vakttelefon kan også brukes døgnet rundt dersom rederiene har spørsmål som de trenger svar på, eller har andre behov knyttet til situasjonen.

Arbeidet i direktoratet går ellers som normalt. I tråd med de nasjonale anbefalingene oppfordres det til økt årvåkenhet også i den maritime næringen.