Torsdag  14. april ble det rapportert at kranfartøyet Saipem 7000 hadde fått slagside i Åmøyfjorden ved Stavanger som følge av en hendelse.

Hendelsen viste seg å være et planlagt prøveløft med overlast for en resertifisering av kranen. Under løftet tok innretningen inn ballastvann for å stabilisere innretningen. Det førte til en voldsom krenging da prøveløftet ikke gikk som det skulle.

Sjøfartsdirektoratet var tirsdagen etter påske på tilsyn og havnestatskontroll. Der ble det gitt tre pålegg, men ingen med direkte tilknytning til selve hendelsen.

275 personer var om bord da hendelsen skjedde. Alle ble evakuert og gjort rede for, og det er ikke meldt om personskader i etterkant.