Flere norske sjøfolk i tilskuddsordning i NIS

  • Publisert: 23.02.2018

Det har vært en stor oppgang i antall norske sjøfolk det er krevd refusjon for i NIS, noe som er positivt, samtidig som det dessverre har vært en nedgang for NOR.

Flaggheising ombord på ett av Hagland rederi sine fartøy
Flaggheising ombord på ett av Hagland rederi sine fartøy
FOTO: Helga Maria S. Sund

Kravet om opplæringsstillinger på skip i refusjonsordningen bidrar til at flere får læreplass når antall skip øker

-Det er gledelig å se at antall norske sjøfolk som det ble krevd refusjon for i NIS i 2017 har doblet seg sammenlignet med 2013 og 2014. Vi skulle gjerne sett samme positive utvikling i NOR, men der spiller nok og krisen i offshoresektoren mye inn og bidrar til en nedgang fra 2015 og frem til 2017, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Mens det i 2013 og 2014 ble krevd refusjon for henholdsvis 544 og 444 norske sjøfolk i NIS, ble det i 2016 og 2017 krevd refusjon for 1101 og 1336 norske sjøfolk. For NOR viser tallene en nedgang fra 9759 norske sjøfolk i 2015 til 8353 sjøfolk i 2017.

- Det var en enormt vanskelig periode for hele næringen i de årene, og jeg tror nedgangen i norske sjøfolk hadde vært mye større hvis vi ikke hadde fått den tilskuddsordningen som den er blitt i dag, sier Lars Inge Vatnem som er seniorrådgiver i Sjøfartsdirektoratet.

Selv om noen av skipene som er registrert inn i NIS de siste årene kommer fra NOR, kommer hovedtyngden fra andre flagg. Dette mener Sjøfartsdirektoratet er positivt for Norge som nasjon og øker mulighetene for å beholde norsk maritim kompetanse. Endringene i tilskuddsordningen de siste årene har også bidratt til å sikre flere norske maritime arbeidsplasser.

Direktør i Sjøoffisersforbundet, Hans Sande, sier i en kommentar til Skipsrevyens omtale av tallene at det er positivt at hovedtyngden av innflagging til NIS kommer fra utenlandsk flagg.

- Det er positivt at vi ved å få likeverdige refusjonsordninger på NIS så har vi greid å opprettholde sysselsetningen på nivå med 2014-2015, sier Sande til Skipsrevyen.

- Spesielt positivt er det at man klarer å opprettholde flerbruksskipene og man ser at Deep sea kommer inn med 462 personer. I tillegg er det positivt at kravet om opplæringsstillinger på skip i refusjonsordningen bidrar til at flere får læreplass når antall skip øker. Når det gjelder nedgangen for offshoreflåten i NOR så skyldes det hovedsakelig at det er et stort antall skip i opplag, 25 % av de skipene som ligger i opplag er NOR-skip.

Til toppen