Fartøyet, som i dag seiler under kypriotisk flagg, vil bli registrert som en flyttbar innretning i Norsk ordinært register (NOR). Skipet har mulighet til å utføre brønnintervensjon på dyp helt ned til 2 500 meter.

Fartøyet er nå inne på Myklebust Verft for klargjøring før det skal ut på kontrakt for Equinor i første halvdel av 2020. 

Godt samarbeid

- Vi har god erfaring med fartøy registret i NOR og NIS, ikke minst når man skal bedrive aktiviteter som faller inn under petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, og gleder oss til å komme i gang med vår 5-årskontrakt med Equinor neste år, sier Geir Sjøberg, administrerende direktør i AKOFS Offshore.

Underavdeling for flyttbare innretninger ved Sjøfartsdirektoratet vil i perioden frem til fartøyet skal ut i operasjon utføre dokumentkontroll og tilsyn.

- Vi besitter en unik kompetanse innenfor flyttbare segment, og vi opplever at stadig flere ser fordelene med å ha norsk flagg når de skal operere i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Vi er derfor svært fornøyd med at AKOFS Offshore velger å flagge dette fartøyet inn i NOR, sier senioringeniør Leiv Andreas Austreid.

Fjerde innretning inn i NIS og NOR                 

Underavdeling for flyttbare innretninger har fra før av lang erfaring med denne fartøystypen, og AKOFS Seafarer vil bli det fjerde brønnintervensjonsskipet som er registrert som en flyttbar innretning i NIS/NOR-registrene.

AKOFS Seafarer eies og driftes av AKOFS Offshore som utfører brønnintervensjon og subsea-installasjoner i Norge og internasjonalt. Selskapet har kontor i Oslo, Stavanger og Brasil.