Fjord1 ble "Årets maritime lærebedrift"

  • Publisert: 08.02.2017

Bredde og langsiktighet i arbeidet med lærlinger sikret Fjord1 prisen for "Årets maritime lærebedrift" som ble utdelt av næringsminister Monica Mæland.

Bildet viser næringsminster Monica Mæland og Cicilie Færestrand i Fjord1.
Cicilie Færestrand i Fjord1 mottok prisen fra næringsminister Monica Mæland (t.v.)
FOTO: Steinar Haugberg/Sjøfartsdirektoratet

Utdelingen skjedde på årets Haugesundkonferanse. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse, ut fra kriterier som antall opplæringsstillinger, kvalitet, mangfold og betydning for næringen.

- I 2016 hadde Fjord1 83 aktive lærlinger og 37 kadetter, altså 120 opplæringsstillinger. Dette er godt over behovet rederiet selv har for påfyll av matroser og offiserer, og viser hvilket ansvar Fjord1 tar for oppbygging av maritim kompetanse, sa Monica Mæland i begrunnelsen for tildelingen.

Hun la også vekt på den generelle prioriteringen av kompetanseoverføringen til lærestillinger i rederiet, og mangfoldet i rekrutteringen.

HR-leder Cicilie Færestrand i Fjord1 mottok utmerkelsen på vegne av rederiet.

Til toppen