Onsdag 7. desember ble medaljen for redningsdåd til sjøs delt ut til orlogskaptein Rune Stenevik, sanitetssoldat Ola Stand Lien og løytnant Raymond Isehaug, alle tre fra Kystvakten.

Rune Stenevik hadde kommandoen om bord på K/V «Bergen» da kystvaktskipet ble kalt ut på en redningsaksjon i Nordsjøen 17. januar 2014. En lastebåt hadde fått motorhavari og drev mot en oljerigg. Ledet av Stenevik klarte mannskapet ombord på K/V Bergen å utføre den svært krevende og dramatiske redningsaksjonen, og forhindre at menneskeliv gikk tapt. Skipssjef Rune Stenevik fikk medalje for redningsdåd til sjøs, og KV Bergen fikk diplom.

Under en annen aksjon 25. februar 2015, ytte Ole Stand Lien og Raymond Isehaug livreddende medisinsk assistanse til en skadet fisker. For den innsatsen mottok også de hedersmedaljen.

Utdelingen av hedersmedaljene skjedde ved Kystvaktens hovedkvarter på Sortland. Det var fylkesmannen i Nordland, Hill Martha Solberg, som foresto tildelingen på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet etter innstilling fra Sjøfartsdirektoratet.