Skipet, som får navnet Yara Birkeland, skal erstatte vogntogene som frakter gjødsel mellom Yara sin gjødselfabrikk på Herøya ved Porsgrunn og containerterminalene i Brevik og Larvik. Enova har nå gitt tilsagn om 133,6 millioner kroner i støtte til prosjektet, noe som bidrar til å senke den økonomiske risikoen ved realiseringen av skipet. Det autonome skipet utfordrer også regelverket, eller rettere sagt mangelen på regelverk, og Sjøfartsdirektoratet er derfor en viktig brikke i arbeidet.

– Vi har et godt samarbeid med næringen og tror at det skal være mulig å finne gode løsninger her. For oss som nå opparbeider oss kompetanse innen ny teknologi, er det både viktig og spennende å få være med på disse prosjektene. Arbeidet med Yara Birkeland vil gi oss nyttige erfaringer å bygge videre på, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Det finnes i dag ingen helautonome fartøy i verden og det er få hel-elektriske båter. Samtidig er det bred interesse for et slikt konsept, og spredningspotensialet er derfor stort. Yara Birkeland, har en kapasitet på 105 TEU (tyvefots containere) og vil erstatte ca. 40 000 årlige lastebilturer med en kjørt distanse på rundt en million kilometer. Løsningene på sjø og land kutter til sammen 750 tonn CO2 i året og reduserer energibruken betraktelig. Det er Kongsberg Gruppen som utvikler og leverer det autonome utstyret. Skipet sjøsettes etter planen rundt årsskiftet 2018/2019, og vil i starten være bemannet.

– Dersom de lykkes, betyr dette ei ny tid for godstransport til sjøs, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. Hele pressemeldingen fra Enova finner du her.