– Dette er noe vi har snakket om før korona traff oss i 2020, og direktoratet har jobbet med planer for å iverksette dette i våre tilsynsprosesser. At det etableres nå er med bakgrunn i de positive erfaringene vi har gjort oss etter at vi i fjor ble nødt til å ta fjerntilsyn i bruk for i det hele tatt kunne gjøre jobben under pandemien, sier Alf Tore Sørheim, avdelingsdirektør for operativt tilsyn.

I oktober 2020 ble det opprettet et prosjekt som skulle evaluere direktoratets erfaringer med fjerntilsyn så langt, samt anbefale veien videre i dette arbeidet.

Les også: Vi søker ingeniører til spennende stillinger i nytt fjerntilsynsenter

Viktig verktøy

Prosjektgruppen leverte sin rapport den 15. januar. Rapporten drøfter både fordeler og ulemper med fjerntilsyn, men oppsummert ser prosjektgruppen helt klart at fjerntilsyn er et verktøy som vil kunne styrke Sjøfartsdirektorat sitt tilsynsarbeid.

Rapporten anbefaler videre hvilken type tilsyn fjerntilsyn egner seg best på, og er tydelig på at gode prosedyrer og opplæring til inspektørene er viktig for å sørge for at fjerntilsynene har den effekten en ønsker.

– Det viktigste må være at vi får gjennomført gode og effektive tilsyn både for vår del og for kundens del. En kombinasjon mellom fysisk oppmøte ved tilsyn og fjerntilsyn har vi stor tro på så lenge en vet begrensingene ved fjerntilsyn. Opplæring og evaluering underveis, sammen med blant annet våre kunder, blir viktige stikkord, sier Sørheim.

Les også: Sjøfartsdirektoratet tilbyr fjerntilsyn for fartøy med lav risiko

Fjerntilsyn der det er mest hensiktsmessig

Målet er å gjennomføre fjerntilsyn der dette er hensiktsmessig, og på en slik måte bidra til at en kan bruke mer tid på høyrisikoskipene når direktoratet er ute på nærtilsyn. Signalene så langt fra næringen er positive.

– I nylig utførte dialogmøter med næringen opplever vi positive tilbakemeldinger rundt arbeidet med å etablere fjerntilsyn. Vi må sørge for at fjerntilsyn blir et godt verktøy i vårt tilsynsarbeid, og at vi ivaretar vårt tilsynsansvar på en god måte. Fjerntilsynssenteret er en viktig brikke i å få dette til, sier Sørheim.

fjerntilsyn.jpgPÅBEGYNT: Arbeidet med å etablere et fjerntilsynsenter er nå i gang!