I dette arbeidet opparbeider næringen seg viktig erfaring når nytt utstyr tas om bord. Det bygges erfaring på det som fungerer godt, så vel som utfordringer.

– Som sertifiseringsmyndighet er det svært viktig for oss å få innsyn i den type informasjon. På den måten kan, og vil vi, ta hensyn til erfaringene næringen gjør seg når regelverk skal utformes, sier Sonja E. Hillersøy-Ådnesen, underdirektør på underavdeling passasjerskip.

Sjøfartsdirektoratet oppfordrer næringen til å ta kontakt for å dele erfaringer, og på den måten sørge for at vi kan løfte sikkerhetsnivået der det er nødvendig og bygge videre på de gode erfaringene.

Ta gjerne kontakt direkte med oss, kontaktperson er koordinator for ny teknologi Therese Landås: epost THLA@sdir.no.

Sjøfartsdirektoratet minner også om å fortsette det viktige arbeidet med å rapportere nestenulykker.