Forenklingen gjelder fartøy under 15 meter, som kan registreres frivillig i NOR og gir deg en rekke fordeler.

Før forenklingen var det et krav om å annonsere eierforholdet i en riksdekkende avis dersom man ikke kunne dokumentere en ubrutt eierrekkefølge. Dette kunne medføre en kostnad på opptil 10.000 kroner for eiere som ville registrere fartøy i NOR.

Store besparelser

Kravet om annonsering i en riksdekkende avis ble fjernet 1. februar 2016. Jobben gjøres nå gratis av NOR, og annonseringen skjer kun elektronisk. Ytterligere forenklinger for yngre fartøy som ikke har eierdokumentasjonen helt i orden kom i juli samme år.

I 2012 ble eierforholdet til 29 fartøy kunngjort etter de daværende reglene. I 2016, da forenklingene kom, endte dette tallet på 116. Anita Malmedal, avdelingsdirektør og registerfører i Sjøfartsdirektoratets Avdeling for skipsregistrene, håper at også flere blir oppmerksomme på denne endringen.

- At endringene har stått for store besparelser for kunden både i forhold til tid og kostnad, er det ingen tvil om, sier Malmedal.

En måneds frist

For at fartøy under 15 meter skal kunne registreres i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) må det bevises en ubrutt eierrekkefølge helt tilbake til byggeverftet, eller tilbake til sist registrerte eier i annet lands skipsregister. Hvis det ikke lar seg gjøre, er det likevel mulig for eier å få fartøyet registrert. Det gjøres ved at eierskapet oppnås etter kunngjøring, slik sjøloven § 36 bestemmer.

Før kunngjøring kan foretas, må eierrekkefølgen sannsynliggjøres minst 10 år tilbake i tid. For båter som er yngre enn 10 år, må en ubrutt eierrekkefølge tilbake til produsenten sannsynliggjøres. Den muligheten kom i juli i fjor. Så snart eierrekkefølgen og de øvrige dokumentasjonskrav er på plass, vil det bli kunngjort en oppfordring til mulige eiere om å melde seg til Skipsregistrene innen 1 måned. Melder ingen seg, blir fartøyet registrert i skipsregisteret med eieren som hjemmelshaver.

Frem til februar 2016 måtte kunngjøringsannonsen rykkes inn i en riksdekkende avis i tillegg til på Lysningsbladet og Sjøfartsdirektoratet sine nettsider. Annonsekostnadene til avisen var det eieren som selv måtte betale.

Dersom du lurer på noe rundt registeret eller hvordan du går frem for å registrere, se her eller ta kontakt med oss på telefon 52 74 50 00.