Selve prøven består av 50 spørsmål som blir trukket fra en spørsmålsdatabase slik at ingen får nøyaktig den samme prøven. I løpet av høsten har vi jobbet med å utvide spørsmålsdatabasen og det vil i løpet av 2017 komme mange nye spørsmål. Disse vil fases inn ved ujevne mellomrom fra nyttår av. I tillegg vil det i 2017 bli innført fire nye kartutsnitt til bruk i forbindelse med båtførerprøven.

-I mange år har vi brukt Kartverkets skolekart «Boknafjorden», men da dette gir begrensede muligheter for å utvikle gode spørsmål har vi sett behovet for nye kart. Ved å innføre hele fire nye kart har vi muligheten til å lage mange gode spørsmål som i større grad enn tidligere vil vise hvorvidt kandidaten har forståelse for emnet, sier Signe Meling som jobber i avdeling for utdanning, sertifisering og bemanning i Sjøfartsdirektoratet.

De nye kartene er utsnitt fra hovedkartserien til Kartverket og omfatter Tjeldsundet, Nærøysundet, Flåvær og Tjøme.
Kartutsnittene med tilhørende spørsmål vil være klare til bruk fra omtrent mars 2017 og kartet over Boknafjorden vil fra da av ikke lenger brukes til prøven.

Kartverket har flere andre skolekart til gratis nedlastning på deres hjemmesider, som med fordel kan brukes i undervisning til båtførerprøven.