Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har fastsatt den nye forskriften som en oppfølging av høringen som ble gjennomført rundt dette temaet i fjor høst.

Forskriften opphever gjeldende forskrift om fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Innholdsmessig videreføres gjeldende forskrift, men slik at noen overflødige bestemmelser er sløyfet, og andre er forenklet/slått sammen. Forskriftens § 5 er en ny bestemmelse:

«Passasjerskip registrert i NIS kan ikke utøve stasjonær næringsvirksomhet i norsk farvann. Dette gjelder skip som ligger oppankret eller til kai, og som tilbyr tjenester som ikke har karakter av transport. Passasjerskip som transporterer passasjerer i samsvar med § 2 og 3, kan likevel tilby tjenester i tilknytning til slik transport.»

Link til høring her.

Link til forskrift her.