– Det har vært et spennende prosjekt, og det er utrolig kjekt at det nå endelig lanseres, forteller senioringeniør Lars Petter Folkestad og prosjektleder Wouter Kongshavn i Sjøfartsdirektoratet.

Lars Petter Folkestad.
Lars Petter Folkestad. Foto: Sjøfartsdirektoratet

I kundeportalen «Min side fartøy» finner du nå alle fartøyssertifikat elektronisk tilgjengelig etterhvert som de blitt utstedt på nytt i dette formatet. Folkestad anbefaler at det opprettes en brukerkonto med lesetilgang på en av skipets e-postadresser – en slik konto kan benyttes uten bank ID, og vil være en fordel på ferjer og andre fartøy som rullerer på kapteiner.

Å gå bort fra papirsertifikater til elektroniske fartøyssertifikater med digital signering, har sin fordel i at det er tryggere og enklere å dele med befraktere, havner, flaggforvaltninger, forsikringsselskaper og andre interessenter.

På Min side fartøy kan det lastes ned en sertifisert pdf som er beskyttet mot manipulering og bærer en digital signatur. I tillegg får det et unikt sporingsnummer (UTN) for å sjekke gyldighet og autentisitet.

Så ser vi fram til at nasjonalitetsbevis og continuous synopsis record også følger etter.

Wouter Kongshavn
Wouter Kongshavn Foto: Sjøfartsdirektoratet

Sertifikatene er i samsvar med IMO FAL.5/Circ.39/Rev.2 som er de internasjonale retningslinjene for elektroniske sertifikater.

Gyldigheten og ektheten av dokumentet kan kontrolleres gjennom en elektronisk autentiseringstjeneste som er tilgjengelig via verify.sdir.no ved å skrive inn UTN eller skipets navn eller IMO-nummer.

Dersom du opplever at noe ikke fungerer, kan du kontakte Sjøfartsdirektoratets sentralbord på 52 74 50 00.