Gjennom mange år har Sjøfartsdirektoratet hatt gleden av å være lærebedrift. Lærlingene tilbys et godt opplæringsopplegg med tett oppfølging over to år.

– Som statlig virksomhet har vi et særlig ansvar for å ta inn lærlinger. I tillegg har vi fått tydelige signaler fra våre eiere i Nærings- og fiskeridepartementet der vi oppfordres til å ta inn flere, og derfor har vi allerede nå lyst ut to stillinger med oppstart høsten 2021, sier avdelingsdirektør John Malvin Økland i administrasjonsavdelingen.

Se også: Vi søker lærlinger til høsten - søk her!

– Det har nesten gått for fort

Nå har direktoratet en førsteårslærling i kontorfag, Tobias Bådsvik, og en andreårslærling innen IKT, Adrian Kallevik.

– Det har vært en lærerik og kjekk erfaring å være lærling i Sjørfartsdirektoratet. Jeg har møtt mange nye folk og har fått en veldig positiv opplevelse om hvordan det er å være ute i arbeidslivet. Tiden i lære har neste gått for fort, smiler 19-åringen fra Karmøy.'

Til tross for covid-19 og hjemmekontor synes de begge at de har lært masse.

– Man lærer raskt å bli selvstendig, ler Bådsvik, som legger til at han har fått god oppfølging fra kollegane - både på hjemmekontor og når han er fysisk på jobb på kontoret.

Fire lærlinger samtidig

Høsten 2022 er det planlagt å utvide med to nye lærlinger slik at direktoratet i løpet av neste års høst har fire lærlinger samtidig - to førsteårslærlinger og to andreårslærlinger.

– Da vil vi kunne dra nytte av viktig kompetanseoverføring samtidig som vi får et større læringsmiljø. Det vil være svært positivt for lærlingene, men også for de ansatte som får ansvaret med å følge dem opp, sier Økland.

Ved å være læreplass får direktoratet solgt seg inn til en ung og viktig gruppe, og lærlingene tilfører samtidig direktoratet ny kompetanse.

Stilingene ble lyst ut 21. januar med søknadsfrist 21. februar.