Jf. forskrift om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs § 5, der kravet ikke lar seg oppfylle på grunn av forhold relatert til koronaviruset (covid-19).

Slik søknad om dispensasjon for kravet om opplæringsstillinger skal som vanlig inngå i Søknad om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs.