- Dette er en gledelig nyhet! Det vil bety at vi kommer kjapt i gang med å utvikle en digital tjeneste, som vil forenkle og forbedre vår tjeneste med tinglysing når skip skal registreres i NIS og NOR, sier Monika Borge, som er avdelingsdirektør for Sjøfartsdirektoratets avdeling Skipsregistrene.

Som et viktig ledd i å levere gode digitale tjenester til næringen, ønsker Sjøfartsdirektoratet å effektivisere tinglysingsprosessen ved å utvikle og tilby nye tjenester relatert til digitale innsendinger av skjøter og heftelser, elektronisk tinglysing, bruk av elektroniske signaturer og betalingsløsning på nett.

Gode effekter

Nasjonale felleskomponenter som Altinn, ID porten, Kontakt & Reservasjonsregister og Digital postkasse vil bli implementert i løsningen og kunne gi gode samfunnsmessige effekter. - Ved å velge betalingsløsning på nett fremfor ordinær fakturabehandling kan manuell fakturabehandling reduseres. Dette vil bety en enklere og raskere betaling og verifisering av innbetaling, og det vil også være mindre arbeidskrevende og kostnadsdrivende for virksomheten, sier John Malvin Økland, som er avdelingsdirektør for Avdeling for administrasjon i Sjøfartsdirektoratet.

Samfunnsøkonomiske besparelser

Prosjektet har en total kostnadsramme på 14,2 millioner kroner og tildelingen fra DIFI er begrunnet i de samfunnsøkonomiske innsparingene som prosjektet vil gi. Foruten økonomiske gevinster vil innføring av e-tinglysing gi kortere behandlingstid og mulighet for nye løsninger for direktoratets kunder.

Skipsregistrenes samfunnsoppgave på det privatrettslige området er å sikre rettsvern til registrerte rettigheter i norske skip. På det offentligrettslige området er virksomheten ved Skipsregistrene et viktig ledd i den offentlige kontrollen med skip og skips eierforhold. Det er i dag registrert norske skip og rettigheter i skip til en verdi på omtrent 1500 milliarder norske kroner.