Innledning I kjølvannet av den nylig vedtatte polarkoden har Sjøfartsdirektoratet sett nærmere på sikkerhetskravene til passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard. Direktoratet har gjennom rundskriv informert om sertifikater som kreves for operasjon av passasjerskip på Svalbard1, og opplyst om at kravene var under utredning:

«3. Planlagt innføring av nytt regelverk Sertifikatkravene til skip som fører mer enn 12 passasjerer og som går i Svalbards indre farvann og territorialfarvann må anses midlertidige. Sjøfartsdirektoratet er i en utredningsfase med tanke på å innføre nye regler for disse skipene. Med den nylig vedtatte Polarkoden som bakteppe, må en påregne at en eventuell vedtagelse av nytt regelverk vil medføre økning av sikkerhetskravene.»

Ny forskrift

Sjøfartsdirektoratet har utarbeidet et forslag til ny forskrift om bygging, utrustning og drift av passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard, som skal gjelde for norske og utenlandske passasjerskip. Før forskriften sendes ut på alminnelig høring, ønsker direktoratet å få næringens umiddelbare synspunkter på forslaget. 

Møte arrangeres på Svalbard fra 09.00-15.00 på Radison Blue Polar på Svalbard. Påmelding til arrangementet skjer via link i invitasjonsbrevet.

Les invitasjonsbrevet her.