1. juli ble det kjent at Norge beholder sin andreplass på Paris MoUs hviteliste. I tillegg fikk Sjøfartsdirektoratet brev fra kystvakten i USA om at direktoratet får fornyet godkjenning i deres kvalitetsskipsfartprogram «Quality Shipping for the 21st Century».

– Norsk flagg er og blir et kvalitetsflagg. I tillegg til at vi får fornyet godkjenning i Qualship 21-programmet og andreplass på Paris MoUs White List, er vi også plassert høyt oppe på Tokyo MoU sin hviteliste. Det er fint å se at vi blir ansett som et kvalitetsregister i alle de store havnestatskontroll-regimene, sier fungerende sjøfartsdirektør Alf Tore Sørheim.

Alf Tore Sørheim.
Alf Tore Sørheim. Foto: Grethe Nygaard, Sjøfartsdirektoratet

USAs kystvakt gratulerer Norge som flaggstat, og skriver i sitt brev til Sjøfartsdirektoratet at de ser en tydelig norsk satsning. I løpet av de tre siste årene har norskflaggede fartøy, som har besøkt amerikanske havner, utmerket seg positivt ved havnestatskontroller.

Tilbakeholdelsesprosenten for norske skip er under én prosent, som også er terskelen for å bli inkludert i Qualship 21-programmet.

Når et skip opptas i Qualship 21-programmet vil det, avhengig av skipstype, ha enkelte lettelser med hensyn til omfang og innhold av inspeksjoner utført av den amerikanske kystvakten.

– Vi takker våre dyktige rederi for innsatsen de utøver hver eneste dag. Den gode samhandlingen mellom rederi, anerkjente klasseselskap og direktoratet er en viktig brikke for suksessen, sier Sørheim.