Og med de linjene åpnet statssekretæren fra Nærings- og fiskeridepartementet dag to under Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund. Han understreket flere ganger at Norge er en maritim stormakt, og det skal vi fortsette å være.

- Uten den maritime klyngen og norske sjøfolk er ikke det mulig å få til. Derfor la regjeringen i fjor fram havstrategien. Det er svært avgjørende at rammebetingelsene i den utformes av og for næringen – til det beste for landet og velferden til oss alle, sa Bjarmann-Simonsen under sitt åpningsforedrag.

Ledende havnasjon

Hovedmålet til havstrategien har som mål å sikre at Norge skal være en ledende havnasjon.

- Det er et hårete mål, men vi skal nå det. Ord betyr noe, og ord skal bli virkelighet, sier statssekretæren.

Å flytte gods fra vei til kjøl er framtiden, og da er det Norge som skal selge løsningene og kunnskapen til resten av verden. En verdiskaping for både arbeidsplasser og velferd, forteller Bjarmann-Simonsen.

Framoverlent og innovative

- Det skal legges til rette for en grønn vekst i en blå framtid, og da må vi, myndighetene, være framoverlent og innovative. Vi er en havstormakt, og det skal vi fortsette å være gjennom automagi og nullutslipp.

Dag to under Sjøsikkerhetskonferansen har fokus på autonomi, automagi og maritim kompetanse.