Cyberrisiko for maritim sektor

  • Publisert: 19.08.2019

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har siden juni mottatt informasjon om kampanjer mot en rekke sektorer. De vurderer at maritim sektor har vært mål for målrettede kampanjer og ber rederier og fartøyer om å ta nødvendige forhåndsregler.

Hendelsene har hatt et globalt omfang, men USA, Europa og Midtøsten skiller seg ut som fokusområder. NSM, Norges Rederiforbund og Sjøfartsdirektoratet anser alle typer skip, samt rederienes landbaserte infrastruktur som sårbare for cyberhendelser. Rederier som opererer i områder med forhøyet sikringsnivå (ISPS/MARSEC) bør være spesielt på vakt. Informasjon og anbefalte tiltak fra NSM finner du her.

 

Veiledninger

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon IMO har publisert en veiledning om sikkerhetsstyring og cyberrisiko. Veiledningen gir anbefalinger som kan inngå i rederienes eksisterende sikkerhetsstyringssystem. I henhold til ISM-koden skal rederienes planer og prosedyrer for håndtering av cyberrisiko være implementert innen 31.12.2021.

guidelines-on-cyber-security-onboard-ships.pdf

MSC-FAL.1-Circ.3 - Guidelines On Maritime Cyber Risk Management (Secretariat).pdf

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen