Sjøfartsdirektoratet vil vurdere løsninger fra sak til sak for å sikre alle parter og at skip kan seile.

I mange tilfeller vil dagbokføring med mangler og frist for innhenting være tilstrekkelig. Registerfører må imidlertid føle seg trygg på at manglene vil kunne bli rettet innen en gitt tidsfrist fra dagbokførings-tidspunktet.

 

Dersom attester fra utenlandske skipsregistre ikke kan påføres Apostille eller legaliseres vil vi se på om registeret og den som signerer er kjent for oss fra før slik at kravet kan fravikes i enkelttilfeller.

Nye pantedokumenter til registrering må alltid inn i original. 

 

Kontakt oss slik at vi sammen kan finne en løsning: 

 Avdeling Skipsregistrene
Telefon: 52 74 50 00
post@nis-nor.no