-Dette er spennende nyheter og viser at den maritime næringen i Norge nå er i ferd med å bli driverne i den teknologiske utviklingen innen grønn skipsfart, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen

Fartøyet «Yara Birkeland» blir verdens første elektriske, selvkjørende containerskip med null utslipp. Driftsstart er planlagt til andre halvdel av 2018. Skipet skal frakte produkter fra Yaras fabrikk i Porsgrunn til Brevik og Larvik.

Vi er stolte over å innlede samarbeid med Kongsberg Gruppen om å realisere verdens første selvkjørende, hel-elektriske fartøy for kommersiell drift, sier konsernsjef i Yara, Svein Tore Holsether.

Det innovative prosjektet vil og utfordre det maritime regelverket, og derfor er også Sjøfartsdirektoratet en viktig brikke i arbeidet.

-Det er viktig og positivt at de som nå utvikler nye løsninger trekker Sjøfartsdirektoratet og andre relevante etater inn i prosjektene på et tidlig stadium. Det gir oss mulighet til å jobbe sammen med næringen for å finne løsninger på de utfordringer som måtte komme knyttet til eksempelvis regelverk og sikkerhet, sier Akselsen.

På grunn av at det nå skjer mye innen ny teknologi, både i forhold til drivstoff og eksempelvis autonomi, så har direktoratet satt av dedikerte personer som nå tilegner seg viktig kompetanse innen disse områdene.

-For oss som nå opparbeide kompetanse innen ny teknologi så er det både viktig og spennende å få være med på disse prosjektene. Det viser at det skjer mye innovasjon innen norsk maritim næring og i tråd med vår strategiplan så vil vi og bidra til at vi kan gjøre Norsk innovasjon til internasjonal standard, sier Svein David Medhaug, som er ansvarlig for ekspertgruppen i direktoratet som jobber med problemstillinger knyttet til autonomi.

Les pressemeldingen fra Yara og Kongsberg Grupper her

Link til omtale av prosjektet på youtube