Sjømat Norge og Kystrederiene har bekreftet at det er et akutt behov for å utføre fraktoppdrag utover det som lasteskipnæringen selv kan dekke. Sjøfartsdirektoratet tillater i tråd med dette at fiskefartøy kan ta om bord fisken i de rammede områdene, selv om dette i utgangspunkt er aktiviteter som forutsetter at fartøyet er sertifisert som lasteskip. Denne tillatelsen vil foreløpig gjelde frem til 2. juni 2019. Etter dette vil Sjøfartsdirektoratet ta en ny vurdering i samråd med aktuelle myndigheter og næringsorganisasjoner.

De som ønsker å bidra i aksjonen på de premissene Fiskeridirektoratet og Mattilsynet setter trenger ikke å søke om å få en tillatelse til å delta frem til 2. juni 2019. De som har søkt om en tillatelse, vil få et formelt svar på sin henvendelse. Vi ber interesserte om å følge med på eventuelle oppdateringer på våre nettsider.