– Brannskillene, med godkjente dører, er der av en grunn. De skal forhindre spredning av røyk og flammer, og da er det viktig at de brannsikre dørene lukker seg dersom det oppstår en brann. Kiler, tau eller lignende, som holder døren opp av praktiske grunner, vil medfører en økt risiko for spredninga av en brann om bord, sier Anders Haugland Pettersen, Øystein Milje og Arne Brathole, som alle jobber med brannrelaterte spørsmål i Sjøfartsdirektoratet.

Siden 2011 er det utsted 437 pålegg på branndører i forbindelse med ulike tilsyn. Pålegg knyttet til branndører er feil der enten automatisk lukking ikke fungerer, eller der en ser at det satt opp andre typer blokkeringer for å holde dørene åpne (tau, kiler m.m).

Uavhenig av om det er en tekniske feil, eller blokkering, vil det innebære en sikkerhetsrisiko ved eventuell brann.

Generelle krav brannskiller klasse A

Alle brannskiller i klasse A skal ha egenskaper som forhindrer spredning av røyk og flammer i minst en time. Dette setter krav til at dører som er montert i skillene skal ha de samme egenskapene mot spredning av brann som skottene de er montert i.

Et vanlig arrangement for å holde en branndør i åpen posisjon ved normal drift, og samtidig opprettholde dens egenskaper ved en brann, er ved bruk av en magnetholder. Den skal kunne betjenes fra en sentral kontrollstasjon, og integriteten til et brannskille vil dermed kunne opprettholdes i en nødsituasjon, uten at mannskapet trenger å lukke døren fysisk.

– En magnetholder vil redusere risikoen for personskader samtidig som det ved normal bruk vil være enkelt å bevege seg mellom rommene som skal være adskilt med brannskiller av klasse A, påpeker branningeniørene.

Utvidede krav på passasjerskip

For dører i vertikale hovedsoner, trapperom og bysseavgrensninger på skip med sikkerhetssertifikat for passasjerskip og sikkerhetssertifikat for passasjerskip i innenriksfart, er det i tillegg andre krav til slike arrangement.