Besøk fra sørkoreanske sjøfartsmyndigheter

  • Publisert: 28.10.2019

Sjøfartsdirektoratet fikk 25. oktober besøk av sørkoreanske sjøfartsmyndigheter, Korean Maritime Transportation Safety Authority (KOMSA), Smart Safety Research Department. Bakgrunnen for møtet var en avtale i en MOU som ble signert i 2016 om samarbeid mellom Sjøfartsdirektoratet og Sør-Koreas sjøfartsadministrasjon.

På bildet ser du representanter fra norske og sør-koreanske sjøfartsmyndigheter.
Fra venstre: Chan Ock Shin, Jin Young Kim, Arild Lie, Seojeong Lee, Stig Sunde, Torben Vik, Kristian Breidfjord og Soo Yeon Kwon.
FOTO: Marit Nilsen

Avtalen gjelder samarbeidet om miljø, sikkerhet og utveksling av teknisk informasjon og innovasjon. Det er også et mål å samarbeide mer i internasjonale fora når vi har felles interesser.

Under møtet orienterte begge parter om sitt arbeid med maritim sikkerhet og drøftet likheter og ulikheter i organisering, tilsynsmetodikk og ansvarsområder. Sjøfartsdirektoratet orienterte om rollefordeling blant maritime aktører i byggefasen og driftsfasen og om risikobasert tilsyn som metode.

Koreanerne var interessert i regelverk og standarder for fiskefartøy under 15 meter, da spesielt bygging og bruk av enkelte typer plast som byggemateriale.

Blant de inviterte var også en gjesteprofessor fra Høgskulen Vestlandet (opprinnelig fra Universitetet i Busan, Sør-Korea). Hun orienterte om sitt forskningsarbeid med grensesnitt på programvare som skal brukes i navigasjonsinstrumenter.

Koreanerne ga uttrykk for at de var godt fornøyd med erfaringsutvekslingen og agendaen for møtet, og de så fram til et videre godt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, sier Torben Vik, seniorrådgiver i underavdeling fiskefartøy.

Fant du det du lette etter?

NB! Ikke skriv inn personopplysninger her.

Vi svarer ikke på henvendelser. Tilbakemeldinger gitt her brukes kun til forbedring av nettsidene.

Til toppen