Avtalen gjelder samarbeidet om miljø, sikkerhet og utveksling av teknisk informasjon og innovasjon. Det er også et mål å samarbeide mer i internasjonale fora når vi har felles interesser.

Under møtet orienterte begge parter om sitt arbeid med maritim sikkerhet og drøftet likheter og ulikheter i organisering, tilsynsmetodikk og ansvarsområder. Sjøfartsdirektoratet orienterte om rollefordeling blant maritime aktører i byggefasen og driftsfasen og om risikobasert tilsyn som metode.

Koreanerne var interessert i regelverk og standarder for fiskefartøy under 15 meter, da spesielt bygging og bruk av enkelte typer plast som byggemateriale.

Blant de inviterte var også en gjesteprofessor fra Høgskulen Vestlandet (opprinnelig fra Universitetet i Busan, Sør-Korea). Hun orienterte om sitt forskningsarbeid med grensesnitt på programvare som skal brukes i navigasjonsinstrumenter.

Koreanerne ga uttrykk for at de var godt fornøyd med erfaringsutvekslingen og agendaen for møtet, og de så fram til et videre godt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet, sier Torben Vik, seniorrådgiver i underavdeling fiskefartøy.