Dette gjelder alle typer ISM-revisjoner, det vil si både for fartøy og rederi, samt mellomliggende og fornyelsesrevisjoner.

Direktoratets inspektører har et tett inspeksjonsprogram, og vi minner derfor om at det er viktig at rederier begjærer ISM-revisjoner i god tid og etterlever kravene som er senest tre måneder før ønsket dato for revisjonen.

Videre ber vi om at rederiet vurderer hvordan våre krav til begjæring skal implementeres og etterleves i sitt sikkerhetsstyringssystem. Dette skal sikre at kravet om begjæring senest tre måneder før ønsket dato for revisjonen innenfor tidsvinduet til ISM-sertifikatet (SMC og DOC), etterleves.

Ytterligere informasjon om prosessen rundt begjæring av tilsyn er tilgjengelig på sdir.no på disse sidene: Begjæring om tilsyn - Sjøfartsdirektoratet.