STOR FORENKLING

– Den nye løsningen vil blant annet gi oss økt datakvalitet, og en mulighet til å utstede disse sertifikatene hele døgnet. Løsningen vil i første rekke være av stor verdi for rederiene, som vil spare tid på å administrere sertifikatene. De slipper også å tenke på å ha sertifikatene fysisk om bord, da de hele tiden er tilgjengelig digitalt, forteller seniorrådgiver Jorunn Lindøe i Sjøfartsdirektoratets IT-avdeling.

Under arbeidet med å utvikle den automatiserte løsningen har Sjøfartsdirektoratet et tett samarbeid med forsikringsselskapene Gard og Skuld. Ett eller to rederier skal også delta når løsningen skal testes ut.

 

INTERNASJONAL INTERESSE

– Det er stor interesse internasjonalt for utviklingsarbeidet vi er i gang med. Blant annet ønsker Gard og Skuld at løsningen vi nå lager skal bli en internasjonal standard, sier Lindøe. Sammen med kollega Anders Friisk presenterte hun prosjektet i FNs maritime organisasjon, IMO 23. april i år. Der fikk det god mottakelse.

Tidligere i år ble prosjektet presentert i International Group of P&I Clubs, en internasjonal sammenslutning av de største marine forsikringsselskapene i verden.

– Vi jobber nå videre med presentasjon og informasjon om løsningen for de andre nordiske landene, sier Lindøe.

 

 

FAKTA

CLC (Oljeskadesertifikat):

Sertifikatet gjelder for alle skip som har om bord mer enn 2000 tonn olje som last i bulk. Dette gjelder også for utenlandske skip som anløper eller forlater havn eller annen laste- eller losseplass i Norge eller på den norske kontinentalsokkelen. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorial vann.

CLB (Bunkerskonvensjonssertifikat):

Bunkerskonvensjonen stiller krav om forsikring som dekker skade på grunn av bunkersoljesøl. Kravet gjelder alle norske skip som har bruttotonnasje som overstiger 1000 tonn, samt alle utenlandske skip med samme bruttotonnasje og som ankommer norske havner eller andre laste- eller lossesteder i Norge eller på norsk kontinentalsokkel. Kravet gjelder også skip som permanent opererer i norsk territorial vann.

Direktoratet startet i mai et pilotprosjekt for å utvikle en løsning som kan erstatte den tidkrevende manuelle prosessen som benyttes i dag, når hele 1 500 sertifikater utstedes årlig.