I slutten av november var representanter fra Sjøfartsdirektoratet sin avdeling for flyttbare innretninger tilstede på dåpen av de to riggene. Å bygge denne type rigger er en svært komplisert og krevende prosess for alle involverte parter. I denne sammenheng har Statoil gitt Sjøfartsdirektoratet svært gode tilbakemeldinger for delaktigheten - både i dette prosjektet og i tidligere prosjekt.

-Vi synes selvsagt det er kjekt å få slike tilbakemeldinger – det viser oss at vi er på rett vei for å være en god støtte og hjelp for rederiene i deres arbeid for å oppnå best mulig sikkerhet, sier Åse Waage som er leder av avdelingen som har ansvaret for oppfølging av flyttbare innretninger.

Sjøfartsdirektoratet fortsetter nå saksbehandling av dokumentasjon og vil videre ha inspektør tilstede på verftet det meste av perioden fram til riggene blir levert.

Les mer om ansvarsområde for avdelingen og hvilket regelverk som er knyttet opp mot flyttbare innretninger