Årsrapporten for 2016 levert til NFD og KLD

  • Publisert: 03.03.2017

Årsrapporten for Sjøfartsdirektoratet sitt arbeid i 2016 er nå sendt til NFD, og det er gjort en god jobb med å oppfylle de mål og forventninger som er satt av departementet for 2016.

Aarsrapporten

I sin innledning til rapporten skriver blant annet Olav Akselsen «2016 var eit godt år for Sjøfartsdirektoratet. Dei fleste måla sett av departementa i instruks og tildelingsbrev og av direktoratet sjølv er nådd. Direktoratet har ein stabil og godt kvalifisert arbeidsstokk. Med utgangspunkt i direktoratet sine oppgåver er det mange piler som peikar rett veg.»

-Det er god oppfølging av oppgaver og arbeid som skal utføres i departementet. Da er det og hyggelig å levere en rapport til våre eierdepartementer (NFD og KLD) som viser at vi leverer og gjør som er forventet. Så er det også viktig å synliggjøre dette på en god måte gjennom årsrapporten. Også her har mange bidratt slik at resultatet er bra og noe vi med stolthet kan sende fra oss, sier John Malvin Økland.

Rapporten vil også bli publisert på nett. Les den i sin helhet her.

Til toppen