– Torbjørn har i sine mange år i Sjøfartsdirektoratet gjort en stor innsats for sjøfolks helse og velferd. Han har også vært en meget god og dyktig samarbeidspartner mellom foreningen og direktoratet, og overfor alle våre sjømannsleger, sier foreningens president, Jan Sommerfelt-Pettersen.  Han forteller at Husby har lagt til rette for en god dialog mellom foreningen og direktoratet.

– Tillitsforholdet mellom Sdir og NFMM har blitt mye bedre etter at direktoratet flyttet fra Oslo, mye takket være Torbjørn personlig. Han er en dyktig fagmann, som hører på innspill fra fagfolkene. I tillegg er han en veldig hyggelig og positiv person, sier Sommerfelt-Pettersen. NFMM ble etablert i 1969 og jobber for å fremme norsk sjøfartsmedisin.

Sjøfartsdirektør Olav Akselsen gratulerer Torbjørn Husby med det han sier er en velfortjent utmerkelse. – Det er alltid hyggelig når medarbeidere fra direktoratet blir satt pris på. Gjennom sitt arbeid har Torbjørn bidratt til direktoratet sitt omdømme, satt sjøfolks helse på dagsorden, og bedret kvaliteten på sjømannslegeordningen, sier Akselsen. 

Husby sier selv at han setter stor pris på utmerkelsen. Han har jobbet med sjøfolks helse og velferd i Sjøfartsdirektoratet siden 2004, og har deltatt i fora for maritime helsespørsmål både nasjonalt og internasjonalt.