Vi treffes på telefonnummer:

52 74 50 00

Beredskapsvakt ved ulykker og alvorlige hendelser til sjøs (24/7): 52 74 50 00 / 954 96 060

Avdeling Skipsregistrenes saksbehandler på vakt: 930 84 263

Åpningstider sentralbord og vaktordninger:

Onsdag 13. april
Kontor og sentralbord er åpent fra kl. 09:00–12:00 (Skipsregistrene fra 08:00). Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00 - 24:00.

Torsdag 14. april
Kontor og sentralbord stengt. 
Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00 - 24:00.

Fredag 15. april
Kontor og sentralbordet stengt.
Ingen vaktordning for Skipsregistrene.

Lørdag 16. april
Kontor og sentralbordet er stengt. 
Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00 - 24:00.

Søndag 17. april
Kontor og sentralbordet er stengt. 
Ingen vaktordning for Skipsregistrene.

Mandag 18. april
Kontor og sentralbordet er stengt.
Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00 - 24:00

Med de beste ønsker om en fin påske!