Vi treffes på telefonnummer: 

Hovedkontoret:52 74 50 00. Det samme nummeret brukes også for å komme i kontakt med beredskapsvakt ved ulykker og alvorlige hendelser til sjøs, samt ved eventuelle driftsutfordringer f.eks. knyttet opp mot korona (24/7). 

Avdeling Skipsregistrene: 55 54 12 50. Saksbehandler er på vakt i henhold til tidspunkter under “Åpningstider”:  930 84 263 

Direktoratet har også en egen infoside knyttet til korona: www.sdir.no/korona 

Åpningstider for sentralbord og vaktordninger (beredskapstelefon bemannet 24/7 alle dager): 

Mandag 6. april og tirsdag 7. april 
Normal åpningstid 

Onsdag 8. april 
Kontoret er stengt. Sentralbordet er åpent fra kl. 08:00–12:00. (avdeling Skipsregistrene fra 08:00). Avdeling Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00–24:00. 

Torsdag 9. april 
Kontorer og sentralborder er stengt.  
Avdeling Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00–24:00. 

Fredag 10. april 
Kontoret og sentralbordet er stengt. 
Ingen vaktordning for Avdeling Skipsregistrene. 

Lørdag 11. april 
Kontoret og sentralbordet er stengt.  
Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00–24:00. 

Søndag 12. april 
Kontoret og sentralbordet er stengt.  
Ingen vaktordning for Avdeling Skipsregistrene. 

Mandag 13. april 
Kontoret og sentralbordet er stengt. 
Skipsregistrene har en saksbehandler på vakt fra kl. 07:00–24:00 

Med de beste ønsker om en fin påske!