Sjøområdet Sletta, Smedasundet og Karmsundet blir Norges nye testområde for fjernstyrte teknologier og autonome fartøy.

– Dette testområdet for autonome fartøy kommer til å vise igjen internasjonalt. Verden ser til Norge når det gjelder utviklingen av nye teknologier til havnæringene. Her kobler vi digitalisering og automatisering med utviklingen av nye energiløsninger for maritim næring og flytende havvind. Alt i alt skal dette gi Norge en enda bedre posisjon i det internasjonale kappløpet, sier Arne-Christian Mohn, ordfører i Haugesund kommune.

Signerte avtalen

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har godkjent det nye nasjonale testområdet, og i dag ble det åpnet av energiminister Tina Bru under Energirikekonferansen i Haugesund.

Tidligere på dagen signerte de 19 partnerne som står bak etableringen, avtalen som kan løfte frem nye teknologier til havs. Maritime CleanTech har ledet arbeidet med å få på plass det nye testområdet.

– Dette området er helt unikt, fordi det er det første området som gir mulighet til å teste løsninger både på åpent hav og i et av Norges mest traffikerte skipsleier. Gjennom godt innovasjonssamarbeid i næringsliv, utdanning og forsking kan vi få til svært mye på tvers av næringer. Dette skjer i et område hvor en er lengst framme i utviklingen av grønne løsninger for skipsfarten, og hvor en også bygger opp en global satsing på flytende havvind. Tre framtidige eksporteventyr blir altså koblet sammen; grønn skipsfart, havvind og autonomi, sier prosjektleder Veronica Haugan i Maritime CleanTech.

Haugan berømmer det framoverlente partnerskapet som står bak satsingen.

Sammen med Kystverket har Sjøfartsdirektoratet formelt har godkjent etableringen av det nye området.

Lars Alvestad
Lars Alvestad Foto: Terje Rudi

– Testområdet vil, sammen med de øvrige testområdene i Norge, bidra til at norsk industri kan ta en ledende posisjon innen løsninger for autonome operasjoner i maritim sektor. Utviklingen av utslippsfrie og automatiserte løsninger for sjøtrafikk pågår med stor kraft. Norge har ambisjoner om å lede an i dette arbeidet internasjonalt, og har mål om å bli den første flaggstaten med et ubemannet skip i kommersiell drift, sier Lars Alvestad, fungerende sjøfartsdirektør.

Også Kystverket følger arbeidet tett, og har egne planer for bruk av det nye testområdet.

– Vi har allerede planer om å gjøre testing av nye teknologier. Dette håper vi kan sørge for ny kunnskap som kan deles med bedriftene. I dette testområdet finnes også en av Norges mest trafikkerte skipsleder, i Karmsundet, så her vil vi virkelig få utfordret teknologien i reelle miljø, sier avdelingsleder Jon Leon Ervik i Kystverket.

Nasjonalt løft for grønne satsinger

Partnerskapet som skal samarbeide om området, representerer hele verdikjeden som trengs for å teste ut fjernstyring og autonome teknologier på en sikker måte til sjøs.

– Automatiserte teknologier representerer muliggjørende teknologier for grønn omstilling i skipsfarten. Selvkjørende båter vil kunne bidra til å få frem utslippsfrie og mer energieffektive aktiviteter til sjøs, avslutter prosjektleder Veronica Haugan.

Lansering nasjonalt testområde for autonomi from NCE Maritime CleanTech on Vimeo.

Partnere

 • Haugesund Kommune
 • Karmøy Kommune
 • Karmsund Havn
 • Kopervik Havn
 • Høgskulen på Vestlandet
 • NORCE
 • Deep Ocean
 • Massterly
 • Zeabuz
 • Marine Energy Test Centre
 • Simsea Real Operations
 • Reach Subsea
 • SEAM
 • Brødrene Aa
 • Kolumbus
 • ITS Norway
 • Haugesund brannvesen
 • Sustainable Energy Catapult Centre
 • NCE Maritime CleanTech

Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har formelt godkjent etableringen av det nye området, og ser fram til å følge opp resultatetene som skal komme fra testaktivitetene.