Dersom slike høringer er av interesse, oppfordrer vi også til å registrere abonnement på relevante høringer direkte på EU-kommisjonens nettside.

I tillegg benytter Sjøfartsdirektoratet anledningen til å gjøre oppmerksom på at Miljødirektoratet har lagt ut EU-kommisjonens forslag til ny grensekryssforordning på norsk høring på sine nettsider. Det foreslås i denne forordningen å gjøre endringer også i skipsgjenvinningsforordningen som er gjennomført i forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger. Høringen kan finnes her (frist 31.1.22): Forslag til revidert grensekryssforordning i EU - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no).