Fra klokka 10.00 vil det bli et felles program med korte foredrag om dagsaktuelle tema. Det serveres en enkel lunsj, og etterpå blir det bli mulig å møte saksbehandlere fra de ulike avdelingene.

I forbindelse med «Åpen dag» arrangerer vi en sosial samling for deltakerne om kvelden. Dette foregår i Sjøfartsdirektoratets lokaler og kveldsarrangementet er gratis.

Program og påmelding til Åpen dag for deltakere som ikke skal på Sjøsikkerhetskonferansen finner du på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Skal du på Sjøsikkerhetskonferansen kan du melde deg på Åpen dag og kveldsarrangement via påmeldingsskjemaet til Sjøsikkerhetskonferansen.

For generelle spørsmål om Åpen dag, ta kontakt med Helga Maria Sund på 93813965 eller hmsu@sdir.no