Resultatene fra den siste båtlivsundersøkelsen ble presentert idag i Haugesund, i forbindelse med den årlige nasjonale fritidsbåtkonferansen. Undersøkelsen er gjennomført av Kongelig Norsk båtforbund (KNBF) men støtte fra flere organisasjoner og statlige etater.

- Undersøkelsen viser tydelig at bruk av fritidsbåt fortsatt står sterkt i Norge og at den faktisk øker. Dette har positiv effekt på båtbransjen og bidrar også til at flere får erfare gleden ved båtlivet, sier Endre Solvang som er generalsekretær i KNBF.

Totalt finnes det mer enn 900 000 fritidsbåter i Norge fordelt på disse husstandene. Det er en økning på ca. 150.000 båter fra forrige måling. Den klart mest vanlige båttypen er motorbåt uten overnattingsmulighet og antallet her har økt siden sist og utgjør nå mer enn 400 000 båter. Det er også verd å nevne at antall kano/kajakker har mer en doblet seg på 6 år, og utgjør nå ca. 170 000.

Undersøkelsen viser også at sikkerhet er viktig, selv om tallene for antall som oppgir å ha båtførerbevis eller annen dokumenterbar kompetanse går noe ned. For i 2012 oppgav rundt halvparten at de hadde flytevesten på når de var ute i fritidsbåt – tallene i den nye undersøkelsen viser at 2 av 3 nå bruker vest ombord.

- Kun fordeler ved å ta på seg vesten om bord

- Det er gledelig å se at flere nå bruker flytevest. Dette er et enkelt tiltak for å bedre sikkerheten, og selv om det nå også er et lovkrav så tror jeg stadig flere ser at det er få ulemper og kun fordeler ved å ta på seg vesten ombord, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

For Sjøfartsdirektoratet, KNBF og de øvrige bidragsyterne til undersøkelsen, vil resultatene fra undersøkelsen gi et bedre faktagrunnlag i planlegging av ulike aktiviteter og forebyggende arbeid.

De som har støttet KNBF i gjennomføring av prosjektet har vært Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Telenor Radio, Norboat, Norges seilforbund, Båtens verden, Jotun, Redningsselskapet, Vestkystparken, Nærings- og fiskeridepartementet og Norsk Test AS.

Last ned folder med sammendrag av båtlivsundersøkelsen 2018

Last ned den komplette båtlivsundersøkelsen 2018