Fra sammenslåingen frem til 10. mai 2016 har vi registrert inn 3977 nye fartøy og så mange som 61% av de var fritidsfartøy. Mindre arbeidsbåter sto i samme periode for en tilførsel på 21% mens fiskefartøy fulgte etter med 11%.

-Vi håper selvsagt at den positive trenden for NOR skal fortsette utover året. Selv om vi har hatt en stor økning så har vi klart å ta unna den økte mengden med saker, sier Malmedal.