Næringsminister Iselin Nybø besøkte Sjøfartsdirektoratet i 2020.
Næringsminister Iselin Nybø besøkte Sjøfartsdirektoratet i 2020.

Næringslivet vårt er avhengig av utenlandske arbeidstakere med spesialisert kompetanse som er avgjørende for å få hjulene til å gå rundt. Jeg er derfor glad for å se at flere bedrifter allerede har fått godkjent søknadene sine for å få unntak for enkelte nødvendige arbeidstakere gjennom denne snevre unntaksordningen. Jeg vil rette en stor takk til Sjøfartsdirektoratet som har snudd seg rundt og påtatt seg den viktige oppgaven med å forvalte ordningen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

 

Vindu på 10 dager

Koronapandemien har som kjent stengt grenser verden over – også i Norge. For flere norske bedrifter har det fått store konsekvenser.

Da det den 29. januar ble innført nye innreiserestriksjoner som strammet ytterligere inn på utlendingers mulighet til å reise inn i landet, ønsket regjeringen å få på plass en snever unntaksordning for å få inn personell med strengt nødvendig teknisk kompetanse til tross for stengte grenser.

I et hastemøte med Nærings- og fiskeridepartementet den 10. februar fikk Sjøfartsdirektoratet spørsmål om de kunne lage et system for mottak av søknader, samt ta ansvar for den videre oppfølgingen med veiledning og saksbehandling.

I tillegg måtte ordningen være på plass allerede 20. februar, noe som gav Sjøfartsdirektoratet et vindu på knappe ti dager på å sette sammen et team som kunne gyve løs på den store oppgaven.

John Malvin Økland, administrasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.
John Malvin Økland, administrasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet. Foto: Grethe Nygaard, Sjøfartsdirektoratet

– Vi sa umiddelbart ja til dette. Like etter møtet med NFD gikk vi i gang med å rigge opp ressurser fra ulike avdelinger i Sjøfartsdirektoratet, vår underleverandør Capgemini og Altinn, forteller John Malvin Økland, avdelingsdirektør i administrasjonsavdelingen.

530 søknader

Totalt ble det mottatt 110 søknader fordelt på 35 ulike foretak den første dagen. Første vedtak om unntak fra innreiseordningen ble gitt allerede søndag formiddag.

Nærmere ettersyn med søknadene viser at flere av dem har vært ufullstendige. I tillegg ble det klart at noen avklaringer i henhold til regelverket er nødvendig for viderebehandling av flere saker.

Linda K. Larsen, seksjonsleder for servicekontoret i Sjøfartsdirektoratet
Linda K. Larsen, seksjonsleder for servicekontoret i Sjøfartsdirektoratet Foto: Sjøfartsdirektoratet

– Det har vært en bratt læringskurve for oss, men også svært spennende og lærerikt, sier Linda K. Larsen, seksjonssjef i Sjøfartsdirektoratet og teamleder for saksbehandlerne.

Totalt har saksbehandlerne fått over 530 søknader etter at den nye søkeordningen trådte i kraft lørdag. De fordeler seg på 222 ulike foretak.

Antall ferdigbehandlede søknader er 63 stykk. 47 søkere er innvilget innreise mens 16 søknader har fått avslag.

Ny forskrift måtte på plass

Samtidig som det ble lagt planer for nytt digitalt søknads- og behandlingssystem, gikk direktoratet også i gang med planleggingen av hvordan søknadene skulle saksbehandles.

Parallelt ble det også jobbet med en ny forskrift.

– Forskriften skulle være førende for de enkelte kriteriene knyttet til unntaksordningen og var helt avgjørende for hvordan selve søknadssystemet skulle bygges, understreker Økland.

Forskriften var sentral for hvordan IT-systemet, søknadsskjemaet, saksbehandlingen og svarbrevet skulle bli seende ut. Fredag 19. februar ble forskriften vedtatt av Kongen i Statsråd. Dagen etter var den nye søknadsordningen i drift.

– Første søknad ble sendt inn klokken 10.15. Det må være rekord i offentlig forvaltning, sier en tydelig stolt Økland.

Kun strengt nødvendig arbeid

Selve ordningen omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr.

Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten.

Slik er systemet for selve søknaden bygget opp:

  • Foretaket som søker om unntak fra innreiserestriksjonene logger seg på Altinn med påkrevd sikkerhetsnivå og finner søknadsskjemaet der
  • Riktig skjema for innsending velges
  • Mottakssystem for innsendingen
  • Saksbehandling
  • Vedtaksdokumenter
  • Verifikasjonsoppslag

Når Sjøfartsdirektoratet har fattet vedtak om unntak fra innreiserestriksjoner sendes dette vedtaket tilbake til foretaket som har søkt via Altinn.

Validering av innreisetillatelsen kan foretas ved at grensemyndighetene ut fra informasjon fra passet eller annet identifikasjonsnummer tar oppslag på en verifikasjonside hos Sjøfartsdirektoratet.

Vedtak om unntak fra innreiserestriksjonene gjelder for innreise inntil 14 dager fra vedtaksdato. Gyldighetsperioden gjelder kun for innreise, og er uavhengig av oppholdets varighet.

– Med et rykende ferskt regelverk og nyutviklet elektronisk søknadssystem er det en underdrivelse å si at det har det vært mye nytt for saksbehandlerne våre. Opplæring ble gitt fredag ettermiddag, og dagen etter var tolv saksbehandlerne i gang, forteller Larsen.